به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جایزه بزرگ گرجستان جام بالاوادزه و کارتوزیا روزهای 16 تا 19 مردادماه در شهر تفلیس برگزار شد و نمایندگان ایران در این رقابت ها به 7 مدال طلا، 3 مدال نقره و 10 مدال برنز دست یافتند.

رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

57 کیلوگرم: 1- اوتار گوگاوا (گرجستان) 2- اسلام بازارگانوف (آذربایجان) 3- راماز تورمانیدزه (گرجستان) و علیرضا سرلک (ایران)

61 کیلوگرم: 1- بکا لومتادزه (گرجستان) 2- احمدنبی گوارزاتیلوف (آذربایجان) 3- محمدباقر یخکشی (ایران) و میخائیل بردزنیشویلی (گرجستان)

65 کیلوگرم: 1- باجرانگ (هند) 2- پیمان بیابانی (ایران) 3- ابوالفضل حاجی پور (ایران) و تسوتنی آبالاکی (گرجستان)

70 کیلوگرم: 1- یونس امامی (ایران) 2- کنستانتین خابالاشویلی (گرجستان) 3- میرزا اسخولوخیا (گرجستان) و لوان کلخاشویلی (گرجستان)

74 کیلوگرم: 1- گئورگ سولاوا (گرجستان) 2- تیمور بروشاویلی (گرجستان) 3- رضا افضلی (ایران) و تافوری (کلمبیا)

79 کیلوگرم: 1- زورابی اربوتسوناشویلی (گرجستان) 2- بهمن تیموری (ایران) 3-  یوسفلی (آذربایجان) و تاریل گاپرینداشویلی (گرجستان)

86 کیلوگرم: 1- کامران قاسم پور (ایرن) 2- گاجیمور ماگومدسعیداف (آذربایجان) 3- ساندرو امیناشویلی (گرجستان) و داتو پیروزاشویلی (گرجستان)

92 کیلوگرم: 1- شامیل زوبایروف (آذربایجان) 2- ایراکلی متسیتوری (گرجستان) 3- بکا ناداشویلی (گرجستان)

97 کیلوگرم: 1- ماگومدگاجی نوروف (مقدونیه) 2- ماموکا کوردزیا (گرجستان) 3- گیوی ماچراشویلی (گرجستان)

125 کیلوگرم: 1- گنو پتریاشویلی (گرجستان) 2- الکسیس ژورژولیانی (گرجستان) 3- گئورگی شاماتاوا (گرجستان)

کشتی فرنگی:

55 کیلوگرم: 1- پویا ناصرپور (ایران) 2- نورایار هاخویان (ارمنستان) 3- رودیک مکرتچیان (ارمنستان) و مانجیت (هند) رضا خدری به دلیل مصدومیت از دور رقابت ها کنار رفت.

60 کیلوگرم: 1- کانیبک ژولچوبیکوف (قرقیزستان) 2- زولمان شارشنبیکوف (قرقیزستان) 3- شیرزاد بهشتی طلا (ایران) و علیرضا نجاتی (ایران)

63 کیلوگرم: 1- المان مختاراف (آذربایجان) 2- موراد ممدوف (آذربایجان) 3- میثم دلخانی (ایران) و سامان عبدولی (ایران) ... 10- محمد نوربخش (ایران)

67 کیلوگرم: 1- حامد تاب (ایران) 2- آمانتور اسماعیل اف (قرقیزستان) 3- نیکا ساباناشویلی (گرجستان) و محمدجواد رضایی (ایران)

72 کیلوگرم: 1- امین کاویانی نژاد (ایران) 2- اسلامبک دادوف (آذربایجان) 3- هرانت کالاچیان (ارمنستان) و گئورگی خوچویا (گرجستان)

77 کیلوگرم: 1- ویکتور نمس (صربستان) 2- محمدعلی گرایی (ایران) 3- پژمان پشتام (ایران) و حسن علی اف (آذربایجان)

82 کیلوگرم: 1- ایونگو ریکادزه (گرجستان) 2- رفیق حسین اف (آذربایجان) 3- ماکسیم مانوکیان (ارمنستان) و الوین مورسالیف (آذربایجان)

87 کیلوگرم: 1- رامین طاهری (ایران) 2- شالوا خاچیدزه (گرجستان) 3- کالی گیلمانوف (فرانسه) و آتابک عزیزبیکوف (قرقیزستان)

97 کیلوگرم: 1- محمدهادی ساروی (ایران) 2- اورخان نوریف (آذربایجان) 3- ملونین نومونوی (فرانسه) و الکس لودیا (گرجستان)

130 کیلوگرم: 1- لوان آربولی (گرجستان) 2- ناور ناوین (هند) 3- بکا کاندلاکی (آذربایجان) و سولخان بویدزه (گرجستان)

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: