به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، نخستین مرحله از طرح بورسیه ورزشی آکادمی ملی المپیک با عنوان امیدها و ستاره ها که یکی از برنامه های مهم و حمایتی کمیته ملی المپیک برای حضور موفق در المپیک جوانان 2022 است، با حمایت ریاست محترم کمیته ملی المپیک و تصویب هیات محترم اجرایی در تاریخ 14 مردادماه 1398، با حضور 22 ورزشکار نخبه در بخش پسران به مرحله اجرا  رسید.     برنامه ها و فعالیتهای تخصصی پیش بینی شده ای از سوی مراکز آکادمی ملی المپیک برای نوجوانان نخبه حاضر در این طرح که همگی دارای مقام های کشوری و آسیایی هستند درطی30 ساعت آموزشی ارائه خواهد شد.

شایان ذکر است سه شنبه 22 مرداد و با حضور رئیس کمیته ملی المپیک، اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک، روسا و نواب رئیس فدراسیون هایی که نمایندگان و ورزشکارانی در مرحله نخست بورسیه (ویژه دختران ورزشکار نوجوان) دارند، مراسم افتتاحیه رسمی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.