به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان  در این گردهمایی اظهارداشت: جامعه باید به سمتی حرکت کند که مردمانش از حقوق شهروندی بهره مند شوند و به گونه ای قوانین را اجرا نمائیم که بهترین خدمات در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت، ورزش و... ارائه شود.

 فرامرزیان افزود: باید بودجه بین اجزاء حاکمیت که همان سهم الشرکای بخش خصوصی، بخش مدنی و دولت به طور مطلوب تقسیم شود تا اعتماد پذیری، شفافیت و ...  خروجی آن باشد.

وی ادامه داد: رویه ما باید متناسب با آن قانون باشد، باید برای انتخاب روسای هیات های ورزشی افردای را انتخاب نمائیم که برای امور هیات وقت بگذارند و در امر مدیریت دارای تجربه باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور باید به سمتی برود که پایدار بماند و جامعه مخاطب رضایت کافی از روسای هیات های ورزشی داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: