به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، پوپن که در سال 1965 در جستجوی راهی برای سرگرم نمودن دختران خود در فصل زمستان بود، با اتصال دو تخته اسکی د رکنار یکدیگر اقدام به اختراع این رشته ورزشی کرد که این اقدام یکسال بعد با استقبال شایانی موفق به دریافت حق ثبت اختراع شد.

پس از وی، جِیک برتون کارپنتر این ایده را ارتقاء داد و اسنوبورد را به عموم مردم معرفی نمود. وی در تمجید از پوپن اظهار داشت:"پوپن نه تنها آغازگر سانوبورد بود بلکه تا زمان حیات همواره در تلاش برای رشد و ارتقاء آن گام برداشت".

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: