به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت حسین اینانلو از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 27 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین درپی شکایت حسین پاشایی از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 680 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 33 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علی جراحکار از باشگاه نساجی مازندران، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر کرد.

*براساس رای صادر شده در پرونده شکایت وحید جعفری از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ 250 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با اعلام نظر به عدم مطالبه، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*با توجه به شکایت علیرضا کاکه از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ 335 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم و در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*درپی شکایت حمید احمدی از باشگاه مس سون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت فرهاد کرمانشاهی از شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 160 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*باتوجه به شکایت فردین عابدینی از آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: