به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ جواد رمضی، رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری، طی گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص دیدادر با رباطی، رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران، بیان کرد: یکی از وظایف اصلی ما در فدراسیون، بحث ورزش همگانی است. ورزش  همگانی رسالت اصلی ما در فدراسیون محسوب می‌شود، از طرفی هم تهران یکی از بیشترین تراکم جمعیت کارگری کشور را دارد، بیشترین تراکم بنگاه صنعتی و کارخانجات در حوزه پایتخت قرار دارند. یکی از اقدامات اساسی سازمان ورزش شهرداری حول فعالیت‌های ورزش همگانی و سلامت محور  است. سیاستی که دنبال آن هستیم، حالت مشارکت در فعالیت‌های ورزشی است که بتواند به بخش‌های مختلف کمک کند تا با هم توان و ظرفیت‌هایی که دارند، با قوت بیشتری وظایف خود را دنبال کنند.

وی افزود: سازمان ورزش شهرداری یکی از ظرفیت‌های مهم ما محسوب می‌شود، به دنبال آن هستیم که بتوانیم کنار آن‌ها و با مشارکت آن‌ها خدمات بهتری را ارائه کنیم و بخش قابل توجهی از اهداف ما مشترک است.

رمضی عنوان کرد: شهرداری به شهروندان خدمات ارائه می‌کند که بخش قابل توجهی از آن جامعه کارگری و خانواده‌های کارگری هستند که به آن‌ها خدمات ارائه می‌‌کنیم. به واسطه همین مشارکت‌ها وارد مذاکره شدیم، صورت جلسه همکاری و هماهنگی تنظیم کردیم و سعی کردیم ابعاد همکاری را تخصصی‌تر ببینیم. قرار شد چند برنامه مشترک را دنبال کنیم که یکی از آن‌ها رالی خانوادگی است. بخش دیگر ورزش هم در دل کارخانجات است در قالب دوشنبه‌های ورزش و کار برگزار خواهیم کرد، قرار است این برنامه توسعه پیدا کند و سازمان ورزش شهرداری هم در این بخش ما را کمک می‌کند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری اظهار کرد: سازمان ورزش شهرداری تهران در حوزه تهران است، بیشتر تمرکز ما هم روی این است که برخی اولین برنامه‌ها که جنبه آزمایشی دارند را در تهران برگزار کنیم. هدف اصلی ما این است که این طرح در کل کشور توسعه پیدا کند. البته در  اکثر استان‌ ها سازمان‌ ورزش شهرداری داریم که ظرفیت‌های آن‌ها باید از طریق هیات‌های استانی شناسایی شود.

وی گفت: این طرح بیشتر درخصوص بحث ورزش همگانی و سلامت محور است. برنامه‌های قهرمانی و بین‌المللی‌ ما به قوت خود باقی هستند و فعالیت‌های خود را با قدرت ادامه می‌دهند. بیشترین رسالت و هدف ما بحث ورزش همگانی و پرداختن به ورزش همگانی است که می‌شود گفت تا حد زیادی مغفول مانده است. قسمت همگانی ورزش است که جامعه کثیری را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد و اساسا اثرگذاری بیشتری هم دارد.

خبرنگار: پرفام ذاکرانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: