به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در بخشی از پیام دکتر مسعود سلطانی فر برای رییس سازمان صدا و سیما آمده است:

جناب آقای دکتر علی عسگری

بدینوسیله از اهتمام جدی آن برادر گرامی و همکاران ارجمندتان در سازمان صدا و سیما بویژه معاونت محترم سیما، معاونت محترم صدا و مدیران تهیه کنندگان محترم شبکه ورزش سیما (برنامه های تلویزیونی از شنبه، آقای ورزش، باشگاه خانگی، ورزش با قهرمانان و کوه گشت)، شبکه سلامت سیما (برنامه تلویزیونی ایران فعال)، شبکه رادیویی سلامت (برنامه رادیویی افق روشن) و شبکه رادیویی ورزش (برنامه رادیویی صبح و ورزش) که با درک شرایط ورزش همگانی کشور و ضرورت افزایش تحرک و فعالیت بدنی مردم، با افزایش زمان تولید و پخش برنامه های مرتبط با ورزش همگانی فرصت شناخت هرچه بیشتر آحاد مختلف جامعه نسبت به این مقوله مهم و اساسی را فراهم نموده اند تشکر و قدردانی می نمایم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: