مسابقات جام پیشکسوتان چوگان گرامیداشت «سرهنگ جعفر دژدار » بین دو تیم قصرفیروزه و خر گوش دره در باشگاه قصر فیروزه برگزار شد .

لینک کوتاه خبر