به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی CAS طی گزارشی از امضاء توافق همکاری با 4 فدراسیون بین المللی ورزش های زمستانی و 3 فدراسیون بین المللی ورزش های تابستانی خبر داد.

بر این اساس، فدراسیون های بین المللی تحت توافق با بخش ضددوپینگ این نهاد بین المللی تحت عنوان "حوزه ضددوپینگ (ADD)" تعامل خواهند داشت. فدراسیون های بین المللی سه گانه، اسکی، تیراندازی با کمان و لوژسواری از فدراسیونهای طرف توافق با CAS می باشند.

حوزه ضددوپینگ دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی با همکاری آژانس بین المللی آزمایش ضددوپینگ زمینه بررسی و طرح دعاوی دوپینگی فدراسیون های بین المللی را فراهم کرده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: