به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رضا حجتی، مدیرکل دفترتوسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری وزارت درنشست با مسئولین ورزش وجوانان چهامحال و بختیاری گفت: متاسفانه در برخی موارد ورزش قهرمانی با زدن یک تونل، مخاطبین خود را بصورت مستقیم انتخاب می کند که این روند اشتباه است.

او ادامه داد: در اساسنامه فدراسیون های ورزشی، توجه به ورزش در تمامی مناطق کشور وجود دارد که تاکنون مغفول مانده است. زندگی ماشینی موجب افزایش مشکلات عمده ای برای مردم شده که ضرورت ورزش را دوچندان کرده زیرا ورزش همگانی با سلامت عمومی آمیخته شده است. معتقدیم ورزش همگانی باید پایه و مادر ورزش قهرمانی باشد.

حجتب تصریح کرد: اولین هدف این است که ورزش باید در خدمت سلامت جامعه قرار گیرد. متاسفانه سرانه ورزشی بسیار پایین است و مجموعه بیماری های مرتبط با عدم تحرک با سرعت در حال گسترش است. با روش های همایشی، نمایشی در ورزش همگانی به جایی نمی رسیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: