به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، حسن رنگرز پس از این نشست که با حضور اعضای ستاد و رییس فدراسیون کشتی برگزار شد گفت: جا دارد از دکتر سلطانی فر و معاونین محترمشان و همچنین آقای صالحی امیری بابت برگزاری این جلسه بسیار خوب به سهم خودم تشکر کنم. بسیار خوشحالم از اینکه متولیان اصلی ورزش کشور اتفاقات ریز و درشت ورزش اول کشور یعنی کشتی را خیلی ریز و به طور جدی رصد می کنند می کنند و به آن تسلط دارند.

سخنگوی فدراسیون ادامه داد: در این نشست به طور مبسوط در خصوص برنامه های فنی و چالش های فدراسیون توسط رییس فدراسیون، سرمربی تیم آزاد و بنده گزارشاتی ارائه شد و امیدوارم خروجی این نشست ها در فاصله نه ماه مانده به بازی های المپیک به اعتلای ورزش ما کمک کند.

رنگرز تاکید کرد: کار ورزش کشور در مسیر المپیک بسیار سخت است و قطعا برگزاری این نشست ها در جهت ایجاد همگرایی بین مجموعه ورزش کشور می تواند بسیار مفید و موثر باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: