به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در این نشست اعضای کمیسیون ورزش و محیط زیست ابتدا به مرور برنامه های مصوب سال جاری و ارائه گزارشات پرداختند و در ادامه مصوب شد تا با ارسال نامه از سوی کمیته ملی المپیک برای فدراسیون‌ها از رابطین محیط زیستی جهت حضور در جلسه آبان ماه دعوت شود و همچنین بروشور آموزشی با مفاهیم محیط زیست و ورزش ویژه دانش آموزان توسط ناهید کریمی تهیه شود و مبحث محیط زیست در تمامی دوره های آموزشی آکادمی و سایر کمیسیون ها پیگیری و گنجانده شود.

در ادامه این نشست  مصوب شد تا طرح الزامات محیط زیستی ویژه ساختمان کمیته ملی المپیک و آکادمی تهیه و ارائه شود ومقرر شد تا کتاب و یا بسته آموزشی (ورزش و محیط زیست) ویژه معلمان و مربیان تربیت بدنی تهیه شود؛ همچنین  پروپوزال تحقیقاتی در خصوص سنجش وضعیت آلودگی هوای مجموعه ورزشی باشگاه انقلاب توسط هومن بهمن پورارائه شد و پروپوزال دیگری درخصوص برگزاری دومین همایش ورزش و محیط زیست در هفته هوای پاک  ارائه شد.