به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در ادامه نشست های تخصصی سرپرست کاروان و مسئولین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش با مسئولین فدراسیون های المپیکی کشورمان، روز شنبه این نشست ها با حضور مسئولین و کادرفنی فدراسیون های کشتی، کاراته و تکواندو در محل کمیته ملی المپیک برگزار می گردد. 

در این نشست های تخصصی که با حضور سجادی سرپرست کاروان، پیمان فخری مدیر مرکز نظارت بر تیم های ملی و نماینده وزارت ورزش و جوانان و مسئولین و کادر فنی فدراسیون های مذکور برگزار می گردد بررسی وضعیت فدراسیون ها، نحوه آماده سازی تیم های ملی و ارائه گزارش فدراسیون ها درخصوص روز تمرینات، اردوها، اعزام ها و حضور در رویدادهای کسب سهمیه انجام می شود.