به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، بزرگترین نهاد حاکمیتی و مدیریتی جهان ورزش در سومین نشست کارگروه بین المللی یکپارچگی ورزشی با اعلام دستورالعملی درخصوص حمایت از سازماندهی و مدیریت صحیح ورزشی، مبارزه با فساد، آزار و اذیت و تقلب در ورزش مواضع خود را در این خصوص منتشر کرد.

در این نشست که با حضور نهادهای سرشناس حاکمیتی و مدیریتی نظیر شورای اروپا و دفتر مبارزه با جرم و موادمخدر سازمان ملل متحد برگزار گردید، کمیته بین المللی المپیک خواستار ارائه گزارشات منظم درخصوص بهبود روند مدیریت و سازماندهی در ورزش و از سوی دیگر گزارش اقدامات خرابکارانه و تقلب و دستکاری در حوزه ورزش شد.

دوپینگ، آزار و اذیت، دستکاری و تقلب در نتایج ورزشی و فساد از جمله بندهای کلیدی استخراج شده از نشست کارگروه بین المللی یکپارچگی ورزشی به شمار می روند.