به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، برنامه 5 هفته از دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد.

جمعه یکم آذرماه 98- هفته اول دور برگشت- ساعت 11:00
 
دختران کویر مس کرمان- دریژنو فرخ شهر-شهرداری- کرمان
 
مس رفسنجان-سایپا-پیام نور- رفسنجان
 
نامی نو اصفهان- ملی حفاری ایران-سالن 25آبان-اصفهان
 
پالایش نفت ابادان-رهیاب گستر تهران-سالن 17 شهریور-آبادان
 
هیات فوتبال خراسان رضوی-پویندگان فجر شیراز-شهید بهشتی- مشهد
 
جمعه 8 آذرماه- هفته دوم دور برگشت- ساعت 11:00
 
دریژنو فرخ شهر-پارس آرا شیراز- تختی شهر کرد- فرخ شهر
 
دختران کویر مس کرمان-مس رفسنجان- شهرداری- کرمان
 
سایپا-نامی نو اصفهان-الغدیر-تهران
 
ملی حفاری ایران- هیات فوتبال استان خراسان رضوی-شهید ابراهیمی-اهواز
 
پویندگان فجر شیراز-پالایش نفت ابادان- ابوالفتحی-شیراز
 
جمعه 15 آذرماه-هفته سوم دور برگشت- ساعت 11:00
 
مس رفسنجان-دریژنوفرخ شهر-پیام نور-رفسنجان
 
پارس آرا شیراز-شهروند ساری-پهلوانان نصیری-شیراز
 
نامی نو اصفهان-دختران کویر مس کرمان-سالن 25 آبان- اصفهان
 
هیات فوتبال استان خراسان رضوی-سایپا-شهید بهشتی-مشهد
 
پالایش نفت آبادان-ملی حفاری ایران-مجموعه 17 شهریور- آبادان
 
جمعه 22 آذرماه- هفته چهارم دور برگشت- ساعت 11:00
 
دریژ نو فرخ شهر-شهروند ساری- تختی- فرخ شهر
 
مس رفسنجان-نامی نو اصفهان-پیام نور- رفسنجان
 
رهیاب گستر تهران-پارس ارا شیراز-شهربانو- تهران
 
دختران کویر مس کرمان-هیات فوتبال خراسان رضوی-شهرداری- کرمان
 
سایپا-پالایش نفت ابادان-الغدیر- تهران
 
شنبه 29 آذرماه –هفته پنجم دور برگشت-ساعت 11:00
 
نامی نو اصفهان-دریژنو فرخ شهر-سالن 25 آبان-اصفهان
 
شهروند ساری- رهیاب گستر تهران-هاشمی نسب- ساری
 
هیات فوتبال خراسان رضوی-مس رفسنجان-شهید بهشتی-مشهد
 
پارس آرا شیراز-پویندگان فجر شیراز-پهلوانان نصیری-شیراز
 
پالایش نفت آبادان-دختران کویر مس کرمان-17 شهریور-ابادان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: