به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، انتخابات کمیسیون داوران کشتی کشور روز یکشنبه 19 آبان ماه و به صورت غیر حضوری (ارسال پیامک)، در محل فدراسیون کشتی برگزار می شود.

بر این اساس مقرر است در این انتخابات 6 داور با رأی داوران بین المللی سراسر کشور انتخاب و به عضویت کمیسیون داوران درآیند.

همچنین بر اساس بند 3-5 از بخش ب شیوه نامه حوزه مدیریت کمیسیون داوران فدراسیون کشتی در خصوص نحوه چگونگی داوران انتصابی و بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون داوران و موافقت ریاست فدراسیون کشتی، 4 داور به نام های آقایان سید محمد افتخاریان از استان البرز، مزدک گیتی از استان همدان، امیرحسین رهنما از استان سمنان و بهنام شیرمحمدی از استان تهران به مدت 2 سال به عضویت کمیسیون داوران درآمدند.

لازم به ذکر است طبق بندهای 1-2 و 1-3  بخش ب این شیوه نامه، نمایند گان حوزه بانوان و کشتی سنتی، با پیشنهاد نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی و مسئول کشتی سنتی مردان و در صورت موافقت رئیس کمیسیون داوران عضو این کمیسیون خواهند شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: