به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، حسین قدوسی، مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت: پیشنهاد باشگاه به آقای برانکو درخواست تخفیف هفتاد یا هشتاد درصدی نبوده بلکه پیشنهاد باشگاه با توجه به فسخ یک طرفه قرارداد تخفیف چهل-پنجاه درصدی بوده و آقای برانکو آن را نپذیرفته است.

وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد ایشان هم نگفته‌اند که باشگاه پیشنهاد تخفیف هفتاد یا هشتاد درصدی داده و گفته‌اند باشگاه تخفیف بیش از چهل درصدی خواسته است. مدیریت باشگاه قصد دارد مذاکراتی را بار دیگر با برانکو و وکیل ایشان انجام دهد تا توافق حاصل شود.