به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، چوب اسنوکر مذکور در سال 1349 از 31 تکه چوب افرا و گردو ساخته  شده که جز نخستین چوب های اسنوکر ساخته شده در کشور است و متعلق به مرحوم عباس چکامه بنیانگزار بازی اسنوکر در ایران است. "چکامه" پدر اسنوکر ایران است که ورزشکاران خارجی بسیاری با نام او آشنا بودند.

در نشست رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد با صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، کیکاوس سعیدی سرپرست دبیرکلی نیز حضور داشت.