به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، زهرا آیت اللهی رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه گردهمایی نواب رییس بانوان فدراسیون ها و مسئولین ورزش بانوان که در سالن استاد پارسی برگزار شد ، اهمیت ورزش بانوان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد : نمره ورزش زنان در چهار دهه گذشته و توسعه ورزش بانوان واقعا خوب بوده است.

آیت اللهی  با بیان اینکه زمانی در بعد همگانی ورزش خوب کار نشد و در دوره ای هم در عرصه پایه و ورزش مدارس زمانی فعالیت خوبی دیدیم و بعد ادامه پیدا نکرد ، ادامه داد: اخیرا در زمینه ورزش پایه حرکات خوبی صورت گرفته و اصلی ترین مسأله هم این است که دختران از همان کودکی با فعالیت های بدنی و ورزشی آشنا شوند .

وی با تاکید بر توجه به ورزش همگانی تصریح کرد : در شرایط کنونی وزن توجه به ورزش قهرمانی بیشتر از همگانی است به همین دلیل همانقدر که اهتمام داریم ورزشکاران بانوان در عرصه قهرمانی بدرخشند و زمینه آن را فراهم می کنیم باید برنامه ریزی هارا برای توسعه ورزش همگانی بانوان هم سوق دهیم .

آیت اللهی رشد ورزشکاران بانوان در عرصه مدال آوری در طی چهل سال گذشته را با رشد بسیار خوب توصیف کرد و اظهار داشت : در زمینه فضاهای ورزشی برای بانوان هم رشد داشتیم که در مقام مقایسه با سی سال قبل این رشد کاملا مشهود است و در مجموع رشد و پیشرفت ایران در ورزش بانوان واقعا زیاد بوده است .

وی با اشاره به مصوبه سی درصدی هیات وزیران نسبت به بکارگیری مدیران زن گفت : ما در  شورای زنان معتقد به این سی درصد نیستیم و اعتقاد داریم شایسته سالاری مهمتر  از جنسیت سالاری است و گاهی ممکن است در یک مجموعه چهل درصد از زنان شایسته مدیریت باشند و در بعضی موارد هم این میزان به ده درصد برسد ،از طرفی ما نمی توانیم به خاطر رشد کمی جامعه زنان ، مصلحت های اجتماعی را نادیده بگیریم .

آیت اللهی بار دیگر شایسته سالاری را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت : ما نباید صرفا به استفاده از سی درصدی برای بکارگیری مدیران زن اکتفا کنیم چرا که ممکن است صلاحیت و توانمندی بخشی از مردان را نادیده بگیریم ،آنچه مسلم است در مواقعی شایستگی مدیران زن بیش از سی درصد است و ممکن است در بعضی مواقع هم کمتر باشد ، آنچه اعتقاد داریم استفاده کیفی از توانمندی مدیران است و اعتقاد داریم در مدیریت کلان باید از توانمندی مدیران بانوان هم استفاده شود .بطور مثال در عرصه ورزش اعتقاد داریم توانمندی مدیران بانوان بیشتر از سی درصد است .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: