جلسه رویکردهای نوین مدیریت ورزشی ویژه مدیران زن استانهای سراسر کشور در سالن سلمان فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد .

لینک کوتاه خبر