به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، ژاله فرامرزیان در  گردهمایی مدیران کل ورزش و جوانان استان ها که معاونین توسعه مدیریت و منابع استان ها و روسای حقوقی ادارات کل استانی هم حضور دارند، اهمیت استفاده از ظرفیت های قانونی برای توسعه ورزش از جمله تکمیل پروژه هارا مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان یکی از بهترین دستگاه ها در اجرای ماده ٢٧ هستند و اقداماتی که در قالب این ماده انجام شده از سال ٩٥ رو به رشد بوده و هرسال موجب مشارکت بیشتر سرمایه گذاران را فراهم کرده است.

وی  با بیان اهمیت ماده ٢٧ در عرصه تکمیل و واگذاری  پروژه های ورزشی گفت: در قالب قانون سال ٩٨ تکلیف قطعی داریم که در ٤٢ پروژه در استان های مختلف، اقدامات لازم را برای تحقق آن انجام دهیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، اهمیت تعامل بین مدیران کل، معاونین توسعه مدیریت و منابع و روسای ادارات حقوقی استان ها را برای اجرای ماده ٢٧ مورد توجه قرارداد و حضور همزمان آنها را در این گردهمایی رفع موانع اجرایی شدن ماده ٢٧ عنوان کرد.

فرامرزیان کمبود بودجه در سال آینده را یکی از موانع ورزش کشور دانست و تاکید کرد: برای تکمیل پروژه ها ی ورزشی راهی جز استفاده از ظرفیت های قانونی نداریم به همین دلیل به منظور تکمیل پروژه های اولویت دار باید به دنبال مدل ظرفیت های قانونی باشیم و هر استان باید بر اساس این ظرفیت ها و به فراخور موقعیت هر پروژه ، ظرفیت قانونی متناسب با آن را بکار گیرد.

توضیح اینکه: ماده ٢٧ دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام ،تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: