به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، هفته دوم لیگ برتر بانوان باشگاه های ایران در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد.

نتایج هفته دوم لیگ برتر دختران

گروه یک:

دور اول:

Wmmf مرکزی 5 - هیات کاراته اصفهان 18

عقاب گرین بروجرد 4 - باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت بسیج 20

دور دوم:

هیات کاراته اصفهان 16 - عقاب گرین بروجرد 8

Wmmf مرکزی 4 - باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت بسیج 20

دور سوم:

هیات کاراته اصفهان 13 - باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت بسیج 11

عقاب گرین بروجرد 11 - Wmmf مرکزی 10

رده بندی گروه یک:1- هیات کاراته اصفهان 2- باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت بسیج 3- عقاب گرین بروجرد 4-Wmmf مرکزی

گروه دو:

دور اول:

خاتم اردکان 11- باشگاه نیک نژاد 10

سپیده 11 – عقاب 12

دور دوم:

باشگاه نیک نژاد 12 –سپیده 10

خاتم اردکان 12 – عقاب 11

دور سوم:

باشگاه نیک نژاد 13– عقاب 11

سپیده 7 - خاتم اردکان 14

رده بندی گروه دو: 1- باشگاه نیک نژاد 2- خاتم اردکان 3- سپیده 4- عقاب

گروه سه:

دور اول:

هیاتکاراتهکردستان 11 - الوپرده گیلان 10

شهدایماکران 11 - آپادانایزد 12

دور دوم:

الوپرده گیلان7- شهدایماکران 14

هیاتکاراتهکردستان 12 - آپادانایزد 10

دور سوم:

الوپرده گیلان19- آپادانایزد 5

شهدایماکران 9- هیاتکاراتهکردستان 13

رده بندی گروه سه:1- هیاتکاراتهکردستان 2- شهدایماکران 3- الوپرده گیلان 4- آپادانا

گروه چهار:

دور اول: آکادمی نریمان 9 – هیات کاراته کبودر آهنگ 12

دور دوم:

هیات کاراته استان فارس( البرز شیراز) 16 - آکادمی نریمان 6

دور سوم :

هیات کاراته کبودر آهنگ 6- هیات کاراته فارس ( البرز شیراز) 16

رده بندی گروه چهار: 1- هیات کاراته استان فارس( البرز شیراز) 2- آکادمی نریمان 3- هیات کاراته کبودر آهنگ

رده بندی لیگ برتر کاراته بانوان تا پایان هفته دوم:

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: