به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، داوود عزیزی، مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جونان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این نشست مطرح شد لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان بود.

مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جونان ادامه داد: با عنایت به تدوین این لایحه در سال 92 و تقدیم آن به مجلس در سال 95 بعد از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارجاع شد. سپس کمیسیون فرهنگی طی جلساتی ایرادات شورای نگهبان به این لایجه را برطرف کرد که در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد. 

عزیزی تاکید کرد: لایحه دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که چهار حکم بسیار خوب در آن داریم. یکی از آنها معافیت باشگاه های ورزشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. همچنین در ماده 41 این لایحه 27 صدم درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دائمی شد که جوانان و ورزش قهرمانی هم در این لایحه دیده شده اند.

وی افزود: در ماده 50 هم سهم وزارت ورزش از اخذ عوارض از سیگار و تنباکو به 40 درصد رسید و در ماده 51 برای اولین بار سهم وزارت ورزش و جوانان از عوارض از کالاهای آسیب رسان 30 درصد تعریف شد. روز یکشنبه رییس جمهور لایحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس می کند که بعد از آن بیشتر می شود در مورد جزئیات صحبت کرد. 

او در پایاین گفت: در حال حاضر مشغول کار کردن بر روی لایحه نظام جامع باشگاه داری هستیم  تا به زودی به شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان تقدیم کنیم و این خلا بزرگ در ورزش ما برطرف شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: