به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، اساس تشکیل شورای مذکور بر اساس دستورالعمل و توصیه کمیته بین المللی المپیک مبنی بر اهمیت ورزشکاران به عنوان قلب جنبش المپیک و ضرورت ایجاد محیط امن و مناسب  برای آنان می باشد.

نظر به اهمیت موضوع کمیته ملی و آکادمی ملی المپیک کشورمان نخستین جلسه شورای مذکور را با هدف بررسی، بحث و تبادل نظر درخصوص دستور کار معرفی شده از سوی کمیته بین المللی المپیک، بررسی شرایط موجود در ورزش کشور ما، مقایسه تعاریف، رویکرد و مصداق های بین المللی این حیطه با شرایط ملی، فرهنگی و اخلاقی کشور ما و بررسی مسیرها و رویه های موثر برای تدوین دستورالعمل داخلی تشکیل داد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: