به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، معاینات عمومی، مشاوره پزشکی ورزشی، ارزیابی های آزمایشگاهی، قلب و عروق، قد و وزن و بینایی سنجی خدماتی بود که در مرحله نخست تشکیل پرونده سلامت به ملی پوشان کشتی ارائه شد.

دکتر مهرزاد خلیلیان، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور در ستاد پزشکی ورزشی آزادی بر خدمات دهی همکاران این ستاد به ملی پوشان کشتی آزاد نظارت داشت. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: