به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا،  فدراسیون بین المللی شنا قانونی را برای استفاده از فناوری ویدئو در زیر آب تصویب کرده است که در توکیو 2020 استفاده می شود. از این تجهیزات برای تصمیمی که داور کنار استخر می گیرد، استفاده می شود.

بر این اساس در بازی های المپیک و مسابقات قهرمانی جهان از این تجهیزات استفاده می شود. این فناوری تصمیم گیری جدیدی در مورد شناگران در مسابقات ایجاد نمی کند فقط تصمیمات داور کنار استخر را تائید یا لغو می کند.

این فناوری برای تایید یا لغو تصمیمات داور کنار استخر استفاده خواهد شد. شناگران موظفند از این قوانین پیروی کنند.

این فناوری بعد از تصویب در المپیک توکیو 2020 استفاده می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: