به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، یکی از اهداف اصلی فدراسیون کشتی بعد از حضور علیرضا دبیر کسب کرسی های بین المللی برای گرفتن حق کشتی ایران در مجامع جهانی و مسابقات مختلف است.

ریاست فدراسیون کشتی چند بار روی این موضوع تاکید کرده و از حمید سوریان و عباس جدیدی به عنوان گزینه های کسب کرسی در اتحادیه جهانی کشتی و شورای کشتی آسیا نام برده است.

عبدالمهدی نصیرزاده، رییس سازمان لیگ کشتی درباره اهمیت کسب کرسی های بین المللی در گفتگو با خبرنگار برنا گفت: شاخص کسب کرسی‌ها‌ی موثر بین‌المللی بایستی به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص ارزیابی فدراسیون ها مدنظر وزارت ورزش و جوانان باشد.

وی در پاسخ به این سوال که دلایل از دست رفتن صندلی هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی چه بوده، عنوان کرد: بهترین کسی که می‌تواند به این سوال پاسخ دهد رییس اسبق فدراسیون کشتی است ولی به طور کلی بی‌ثباتی مدیریت  غرض ورزی شخصی در کنار بی‌تدبیری مدیران از نقش دیپلماسی در توفیقات ورزشی و عدم حمایت از افراد صاحب کرسی از جمله مهمترین عوامل از دست دادن کرسی‌ها‌ی موجود بین‌المللی ورزش است.

مشاور رییس فدراسیون کشتی همچنین اهمیت نداشتن کرسی‌ها‌، نبود استراتژی برنامه‌ای مشخص در احراز کرسی‌ها‌ی بین‌المللی، عدم شناسایی افراد کلیدی و عدم حضور در مجامع مختلف را از مهمترین نقاط ضعف نمایندگان فدراسیون کشتی در مجامع بین‌المللی در سنوات گذشته  دانست.

عبدالمهدی نصیرزاده درادامه افزود: امروزه کسب کرسی در اتحادیه جهانی کشتی تبدیل به یک فن و دانش شده است.

وی "عوامل ارتباطی" را به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای کسب کرسی در اتحادیه جهانی کشتی برشمرد و افزود: دراین خصوص لازم است که با دعوت و میزبانی از مقامات عالی رتبه اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک؛ برقراری ارتباطات عاطفی با افراد موثر اتحادیه جهانیکشتی از طریق وسایل ارتباط جمعی وارسال یادبود به مناسبت‌ها‌ی مختلف در راستای کسب کرسی‌ها‌ی بین‌المللی موثر گام برداریم.

نصیرزاده عامل موثر دیگر برای کسب کرسی بین‌المللی در اتحادیه جهانی کشتی را عامل "حرفه‌ای و شغلی" بیان داشت و افزود: بایستی افراد متخصص در این زمینه که آشنایی کامل به زبان‌ها‌ی بین‌المللی، آداب دیپلماسی و روابط عمومی مناسب توام با دانش فنی کشتی را شناسایی کنیم و جهت کاندیداتوری تحت آموزش قرار دهیم که متاسفانه فدراسیون کشتی در دهه اخیر دراین امر هیچ برنامه و استراتژی نداشته است.

رییس سازمان لیگ کشتی عوامل اقتصادی را از دیگرعوامل موثر در کسب کرسی در اتحادیه جهانی کشتی دانست و گفت: فردی که می‌خواهد به عضویت اتحادیه جهانی درآید بایستی توانایی تخصیص اعتبارات ارزی مناسب برای هزینه در مجامع بین‌المللی، امضای قرار داد همکاری‌ها‌ی مشترک با کمیته بین‌المللی المپیک سازمان‌ها‌ی منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری هدفمند را داشته باشد. در واقع بایستی فردی که می‌خواهد جهتکسب کرسی بین‌المللی اقدام نمایند حتما از بنیه مالی قابل قبول یا به واسطه مقام در داخل کشور توانایی برقراری ارتباط در راستای جذب سرمایه‌گذاری را داشته باشد.

این کارشناس مدیریت ورزشی عامل "اجتماعی و فرهنگی" را دیگر عامل موثر در کسب کرسی در اتحادیه جهانی کشتی دانست وافزود: بایستی نمایندگانی که در عرصه بین‌المللی به عنوان اعضای ایرانی کرسی‌ها‌ی بین‌المللی انجام وظیفه می‌کنند کتب رفتار سازمانی وفرهنگی را مطالعه کنند تا به فنون مذاکره وفرهنگ‌ها‌ی مختلف تسلط پیدا کنند که باز در این عامل نیز سال هاست  فدراسیون کشتی  فاقد برنامه بوده است.

عضو کمیته مربیان اتحادیه جهانی کشتی "عوامل سیاسی" را یکی دیگر از عوامل موثر در کسب کرسی در اتحادیه جهانی کشتی عنوان کرد و ادامه داد: برای کسب کرسی در اتحادیه جهانی کشتی بایستی بتوانیم در ابتدا یک تصویر مثبت از کشورمان درعرصه‌ها‌ی بین‌المللی ارائه دهیم. کسب کرسی‌ها‌ی موثر در اتحادیه جهانی کشتی یک موضوع مهم ملی است که نیازمند همکاری ارگان‌ها‌یی همچون وزارت ورزش وجوانان، کمیته ملی المپیک و وزارت امورخارجه است.  نبود استراتژی واحد در داخل کشور و عدم درک مناسب سیاستمداران کشورمان از قدرت دیپلماتیک نمایندگان ورزشی باعث شده است که این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشورمان مهجور بماند. داشتن برنامه مناسب در تشکیلات سیاسی کشور و عدم تغییرات سریع مسئولین شناخته شده داخلی که شناخته شده در اتحادیه جهانی کشتی نیز باعث می‌شود از کشتی به عنوان ابزاری برای توسعه دیپلماتیک نیزاستفاده گردد.

نصیرزاده یادآور شد: برای این امر لازم است که کسی برای عضویت در مجامع بین‌المللی از سوی کشورمان معرفی می‌گردد فردی باشد که همسو با دولت و از حمایت همه جانبه دستگاه‌ها‌ی دیپلماسی داخلی برخوردار باشد.

وی افزود: به طور کلی شش عامل ارتباطی، مدیریتی، حرفه‌ای، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌تواند شرایط لازم برایتصاحب کرسی‌ها‌ی بین‌المللی در اتحادیه جهانی کشتی فراهم آورد. امروزه باتوجه به مشکلات مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه و نیز تضییع حقوق ورزشکاران در میدان ورزشی و همچنین حل چالش پیش روی این روزهای مسئولین عالی رتبه ورزش کشورمان بالخص مسئولین فدراسیون کشتی و (عدم رویارویی با کشتی گیران رژیم اشغال گر قدس) کسب کرسی‌ها‌ی بین‌المللی می‌تواند یکی از موثرترین گزینه‌ها‌ی رفع این مشکلات باشد.

رییس سازمان لیگ کشتی در پایان اضافه کرد: بنا بر توجه وتاکیدی  جدی که رییس فدراسیون کشتی بر این موضوع داشته امیدواریم بارعایت موارد بیان شده بتوانیم کرسی های موثر از دست رفته را مجدد به نماینده ورزش اول کشورمان بازگردانیم.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: