به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، این روز با هدف افزایش آگاهی در میان ورزشکاران و جامعه ورزش نسبت به موضوع حفاظت از ورزش پاک در نظر گرفته شده است.

امسال با توجه به شیوع ویروس کووید-۱۹ و تاثیر آن بر مردم سراسر جهان، وادا تصمیم دارد از این فرصت استفاده کرده و از جامعه جهانی مبارزه با دوپینگ و تمام ورزشکاران در راستای حفاظت از ورزش پاک دعوت نماید تا با تهیه پیامی پیرامون موضوع ” ورزش ایمن در روز جهانی بازی سالم در سال۲۰۲۰” و با تمرکز بر اقدامات صورت گرفته یا در حال انجام برای مهار و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اتحاد و همبستگی جهان ورزش را نشان دهد.

بر همین اساس، وادا از همه ورزشکاران، سازمان های ملی و بین‌المللی مبارزه با دوپینگ، فدراسیون های ورزشی، میزبان‌های رویدادهای بزرگ و دیگر همراهان دعوت می‌نماید تا پیامی مانند صحبت های «ویتولد بنکا»، رئیس وادا در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و در کمپین ۹ آوریل مشارکت کنند و از این طریق دلایل تعهد به ” بازی ایمن در روز جهانی بازی سالم در سال۲۰۲۰” بیان کنند.

در سال جاری ما نه تنها به مبارزه با دوپینگ بلکه به مبارزه با کووید ۱۹ پرداخته ایم و اقدامات مبارزه با دوپینگ و زندگی روزانه خود را مطابق با شرایط فعلی پیش می‌بریم و پس از نابودی این ویروس و پشت سر گذاشتن این شرایط با همه انرژی همچون گذشته به سیستم مبارزه با دوپینگ باز می‌گردیم.

به این منظور ورزشکاران و سازمان‌های ذی نفع می توانند پیام خود را به شکل عکس ( با در دست داشتن کاغذ در فرمت تعیین شده) و یا ویدئو و نیز با استفاده از GIF های مربوطه به اینستاگرام، ارسال کنند. همچنین شرکت کنندگان می توانند مشابه این برگه را ترجمه و با زبان خود روی آن بنویسند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: