به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، بیست و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی جهاد دانشگاهی که وزارت ورزش و جوانان یکی از حامیان این برنامه بود برگزار شد.

بر همین اساس در خصوص این برنامه که آقای دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی، دکتر احمدی معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان، دکتر محمدرضا فضلی رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، دکتر عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر مسعود پژشکیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین این حوزه حضور داشتند، دکتر فضلی گفت: این جشنواره با مشارکت وزارت ورزش و جوانان به نمایندگی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت برگزار شد که امیدواریم گام موثری در جهت بسترسازی و ایجاد فضای مطلوب در حوزه کتاب جوانان و دانشجویان برداشته باشیم.

وی با اشاره به ماموریت و برنامه های مرکز مطالعات گفت: با توجه به جایگاه مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی در حوزه جوانان و دانشجویان، نسبت به عضویت و مشارکت در شورای سیاستگذاری این جشنواره اقدام نموده تا نشان دهیم که از فعالیتهای علمی نسل جوان  و دانشجوی کشور حمایت می کنیم.

لازم به ذکر است که بر اساس اطلاعات ارائه شده این دوره از مسابقات علاوه بر بخشهای معمول گذشته دارای بخش ویژه انتخاب مولف جوان بوده و در این دوره از جشنواره تعداد 629 عنوان کتاب به دبیرخانه رسیده که از کتب برگزیده و قابل تقدیر حوزه های مختلف تجلیل و قدردانی می شود.