به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، شب گذشته، مهران سرپرست، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با رضا کارگر، بازنشسته اداره کل دیدار کرد.

در این دیدار محمدحسین خسروی، سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، محمدرضا مهران پور، معاون توسعه امور ورزش و مهدی حاتمی ، مدیر روابط عمومی اداره کل نیز حضور داشتند.