نشست ارائه تجارب مدیران با حضور خانم ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

لینک کوتاه خبر