به گزارش برنا؛ در این دیدار که با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و کاهش آسیب های اجتماعی صورت گرفت مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اینکه اهمیت و ارزش مطالعه ، دانش و آگاهی افراد در کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش آمار جرم اشاره کرد و افزود: کسانی که در حوزه فرهنگ هستند اگر خوب کار کنند ما در زندانها زندانی به دلیل عدم علم و آگاهی و گرفتاری در دام جرم و جنایت نخواهیم داشت .

فرهاد خلیل مقدم گفت: ما آماده هرگونه همکاری با اداره کل زندانها در جهت افزایش بصیرت و آگاهی افراد زندانی و هدایت آنان به زندگی بهتر با بهره گیری از کتاب و کتابخوانی هستیم.

مدیر کل امور زندانهای استان چهارمحال و بختیاری در این دیدار گفت: ما با یک عده در بند نه دربند فیزیکی بلکه در بند فکری مواجه هستیم که به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی از مسیر صحیح زندگی، دچار مشکلاتی می شوند که هر روز هم آمار آنان رو به افزایش است .

توفیقیان افزود: قالب افراد از درد ندانستن رنج برده و از کرامت دانستن بی بهره اند و یک رابطه منطقی بین عدم آگاهی و مشکلات آنها وجود دارد و اگر ما بتوانیم در راه برطرف کردن این مشکلات گام برداریم کاری کرده ایم .

وی افزود : بزرگان و پیشینیان ما خواندن را راه کمال می دانستند و ما باید با کمک کتاب استعدادهای مرده را شکوفا کرده و به همین خاطر که استعداد درست آنها شکوفا نشده استعداد آنها در راه خلاف کشیده شده است.

توفیقیان گفت: تلاشهای زیادی تا کنون در راه اصلاح و تربیت این قشر آسیب پذیر صورت گرفته ولی به دلیل موقعیت خاص جامعه باید از اصحاب خرد و اندیشه یاری جست تا بدانیم چه کنیم.

وی در پایان از مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خواستار حمایت از کتابخانه های عمومی مشارکتی زندان شد و مقرر شد طرحی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی و چگونگی کاهش آسیب های اجتماعی با بهره گیری از کتاب، توسط اداره کل زندانها تنظیم تا در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان طرح شود