به گزارش برنا از شهرکرد؛ اسماعیل پیرعلی افزود: در دیداری که با مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام گرفت، مقرر شد تا کانون های شکوفایی و خلاقیت برای حمایت از محققان و نوآوران در همه شهرستان های استان فعال شود.

وی، هدف از ایجاد این مراکز را فراهم کردن بستر مناسب برای گسترش فرهنگ نوآوری و حمایت از ایده های خلاق عنوان کرد و گفت: توسعه عدالت محور یکی از سیاست های دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با ایجاد این مراکز زمینه دستیابی نوآوران به حمایت های پارک های علم و فناوری محقق می شود.

پیرعلی تصریح کرد: با همکاری و تعامل دانشگاه ها، آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی با پارک های علم و فناوری زمینه هدایت دانش آموزان و دانشجویان به سمت تبدیل ایده به کسب و کار فراهم می شود.

به گزارش برنا، هم اکنون 12 شرکت دانش بنیان و 120 شرکت و واحد فناور در استان چهارمحال و بختیاری مشغول فعالیت های علمی و پژوهشی هستند.