به گزارش برنا از شهرکرد؛ ذبیح الله غریب گفت: اکنون 162 طرح به وسعت 76 هزار و 760 هکتار برای توسعه باغات آبی در چهارمحال و بختیاری پیشنهاد شده است.

وی ادامه داد: اجرای این تعداد طرح، افزون بر 12 هزار و 740 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

غریب افزود: از این طرح های پیشنهادی، 47 طرح به وسعت 17 هزار و 877 هکتار و با اعتبار بالغ بر سه هزار و 506 میلیارد و 860 میلیون ریال در حال اجراست.

وی تصریح کرد: از مجموع طرح های پیشنهادی در زمینه توسعه باغات آبی استان، مطالعات 9 طرح به وسعت چهار هزار و 550 هکتار و پیش بینی اعتبار 22 میلیارد و 219 میلیون ریال انجام شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: از میان این طرح ها 16 پروژه با 11 هزار و 912 هکتار وسعت و اعتبار یک هزار و 369 میلیارد و 809 میلیون ریال نیز در دست مطالعه قرار دارد.

غریب عنوان داشت: 72 پروژه با وسعت 30 هزار و 612 هکتار و هفت هزار و 653 میلیارد ریال نیاز اعتباری، جزو طرح های دارای پتانسیل توسعه اما فاقد مطالعه و مجوز است.

به گزارش برنا، چهارمحال و بختیاری 248 هزار هکتار زمین کشاورزی شامل 145 هزار هکتار زمین زراعی، 41 هزار هکتار زمین باغی و 62 هزار هکتار زمین آیش است و پتانسیل توسعه باغات آبی و دیمی در زمین های شیبدار را داراست.