به گزارش برنا از شهرکرد؛ اسماعیل عامری گلستان گفت: سال جاری ، سال اقدام و عمل است و دستگاههای اجرایی استان در تدوین برنامه های توسعه استان با توجه به برنامه های راهبردی کشور و سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارند.

وی گفت: برنامه های ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی در زمینه اقتصاد مقاومتی و تدوین سند توسعه استان باید برنامه های کمی و عملیاتی باشند، چرا که برنامه های کمی زمینه ساز  برنامه های کیفی استانی هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد : برنامه های کمی دستگاههای اجرایی باید بر اساس برنامه های توسعه و سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی تدوین شوند و این برنامه ها چشم انداز برنامه توسعه استان را نشان می دهند. همچنین توسعه استان باید به صورت بخشی، فرابخشی و استانی در نظر گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: کارگروههای برای تدوین سند استان در برنامه ششم توسعه کشور سازماندهی شده اند.

به گزارش برنا ، کارگروه امور اجتماعی، هماهنگی امور زیربنایی، هماهنگی امور فرهنگی ، علمی و فناوری و کارگروه امور تولیدی چهار کارگروهی هستند که برای تدوین سند توسعه استان سازماندهی شده اند.