به گزارش برنا از شهرکرد؛ علی محمدی مقدم، در نشست بررسی مشکلات آب آشامیدنی نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری می توان روان آب های حاصل از بارش های استان را مهار کرد.

وی نیاز آبی بخش های آشامیدنی، صنعت و کشاورزی چهارمحال و بختیاری برای سال 1390 را برابر یک هزار و 210 میلیون مترمکعب اعلام و تأکید کرد: در صورتی که فقط 56 درصد از سطح استان عملیات آبخیزداری به مفهوم واقعی انجام بپذیرد، به همین اندازه آب نفوذ داده می شود.

محمدی مقدم افزود: برای دستیابی به این هدف، در برنامه ای 10 ساله با مساحتی حدود 900 هزار هکتار در هر سال، می توان نیاز آبی چهارمحال و بختیاری را در تمامی بخش ها برطرف کرد.

وی تصریح کرد: کوچک، ساده و کم ارتفاع بودن، حداقل دستکاری در طبیعت، کمترین هزینه در احداث سازه، پایین ترین هزینه در تولید آب، خطر ریسک پایین، تبخیر کم و اجرای ساده با حداقل پیچیدگی از مهمترین مزیت های آبخیزداری به شمار می رود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: میانگین سالانه حجم کسری مخزن دشت های استان بیش از 728 میلیون متر مکعب است.

وی اضافه کرد:در همین راستا و با توجه به عدم تأمین نیاز زیست محیطی تالاب ها و رودخانه های حوزه، خشکسالی، سوء مدیریت در بحث مدیریت جامع حوزه های آبخیز، کسری شدید مخازن آب زیرزمینی، ممنوعه شدن بیشتر دشت ها و تهدید چشمه های متعدد، اجرای طرح های آبخوان داری ضرورت دارد.

محمدی مقدم ،پخش سیلاب را به عنوان گسترده ترین و پرکاربرد ترین روش ذخیره نفوذ آب دانست و عنوان داشت: به همین منظور در چهارمحال و بختیاری 15 عرصه مستعد پخش سیلاب به مساحت 260 هکتار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و بازدید زمینی مورد تأیید قرار گرفته است.

وی حجم سالانه ذخیره آب در هر هکتار از شبکه طرح پخش سیلاب را 350 هزار مترمکعب اعلام و اظهار کرد: مجموع سالانه حجم ذخیره مصنوعی از سوی تمامی پخش سیلاب ها 91 میلیون متر مکعب برآورد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اقدامات سازه ای و بیولوژیکی، تغییر الگوی کشت، اصلاح الگوی بهره برداری از زمین های شیبدار، رعایت تعادل دام و مرتع، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف منابع آب، توانمندسازی، افزایش آگاهی و مشارکت جوامع محلی، ایجاد مشاغل جایگزین و معیشت پایدار از مهمترین مزیت های اجرای مدیریت جامع حوزه آبخیز محسوب می شود.

وی بیان کرد: به منظور پیاده سازی مدیریت جامع حوزه آبخیز در چهارمحال و بختیاری اکنون دو پروژه شامل مدیریت جامع حوزه آبخیز دوراهان سولگان و طرح بین المللی منارید در دست انجام است.

محمدی مقدم،هزینه آبخیزداری سازه ای، بیولوژیکی و مدیریتی در هر هکتار را 10 میلیون ریال برشمرد و یادآور شد: میانگین ارزش رواناب در هر هکتار از زمین های چهارمحال و بختیاری شش میلیون و 600 هزار ریال است.

به گزارش برنا، از مجموع یک میلیون و 653 هزار و 300 هکتار وسعت چهارمحال و بختیاری، یک میلیون و 371 هزار و 400 هکتار در حوزه آبخیز رودخانه کارون، 143 هزار و 900 هکتار در حوزه آبخیز رودخانه زاینده رود، 67 هزار و 700 هکتار در حوزه آبخیز رودخانه دز و 70 هزار و 300 هکتار در حوزه آبخیز داخلی قرار دارد.

میانگین بارندگی در سال زراعی جاری 492 میلیمتر گزارش شده که نسبت به میانگین سال زراعی گذشته که 590 میلیمتر است با کاهش 17 درصدی مواجه است.

کاهش نزولات آسمانی در استان سبب شده تا امسال وارد نهمین سال پیاپی خشکسالی در استان شویم و چهارمحال و بختیاری که منشا رودخانه های زاینده رود و کارون است با بحران تامین آب روبرو شود.

هم اکنون چهارمحال و بختیاری یکی از استان خشک کشور اعلام شده و از آنجا که در ماه های آینده بارندگی قابل توجهی برای این استان پیش بینی نمی شود، تامین آب برای مردم روستاها و شهرهای استان با سختی انجام می گیرد.