به گزارش برنا از شهرکرد؛ اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار زاگرس مرکزی، از 10 شهریور سال جاری به مدت 2 روز در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد به عنوان نهاد آموزش عالی منابع طبیعی در قلب زاگرس برگزار می شود.

محورهای این همایش شامل جنگلداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، مرتع داری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، محیط زیست، شیلات و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی و علوم زمین و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی و دو محور ویژه تغییر اقلیم و چالش های مدیریت منابع آب در زاگرس مرکزی و زوال بوم سازگان های زاگرس مرکزی است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات تا 15 تیرماه و برای ثبت نام و شرکت در این همایش تا 15 مرداد ماه سال جاری به نشانی conf.isc.gov.ir/zagros مراجعه کنند.

نتایج نهایی داوری مقالات نیز اول مرداد ماه اعلام می شود.