به گزارش برنا از شهرکرد؛ محمد میرزایی با اعلام این خبر، اظهار کرد: این مراکز شامل دو پایگاه خدمات اجتماعی، دو مرکز مداخله در بحران، چهار خط تلفن 123،  چهار اورژانس سیار 123، چهار مرکز مداخله در کاهش طلاق و یک مرکز ساماندهی کودکان کار، یک مرکز خانه سلامت، یک مرکز بازپروری در استان است.

وی افزود: سازمان بهزیستی کشور و به تبع آن بهزیستی استان مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی و همچنین خانه امن را با هدف ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، روانشناسی، حقوقی و پزشکی به افراد در معرض آسیب و زنان خشونت دیده و ایجاد زمینه‌های مناسب بازگشت به زندگی عادی، راه اندازی کرده است.

میرزایی اظهار کرد: برنامه اورژانس اجتماعی تلفیقی از مداخله فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس 123، تیم سیار اورژانس اجتماعی و پایگاه خدمات اجتماعی است.

وی گفت: در این برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن مدنظر قرار گرفته تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم محدود به زمان و مکان نشده و رویکرد فعال جایگزین رویکرد غیر فعال شود.

مدیر کل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط بتوانیم گام‌های مثبتی در جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی  برداریم.