به گزارش برنا از شهرکرد؛ منوچهر سلمان‌زاده با اشاره به نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات، اظهار کرد: آموزش فعالان و کاربران جاده‌ای منجر به کاهش تصادفات و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن خواهد شد.

وی با بیان اینکه آموزش‌ها در دو مقطع حین خدمت و بدو خدمت انجام می‌شود، گفت: در سه ماه نخست امسال به 30 نفر آموزش حین خدمت، چهارصد و 20 نفر بدو خدمت بار، 90 نفر بدو خدمت مسافر و 120 نفر در قسمت بازآموزی بار، آموزش‌های مربوطه را فرا گرفتند.

سلمان‌زاده در ادامه افزود: دوره های آموزشی چون آموزش قوانین و مقررات، مهارت‌های رانندگی، آموزش ابعاد و اوزان، مواد خطرناک، آشنایی رانندگان حمل و نقل جاده‌ای با اصول و ضوابط شغلی و مهارت‌های حرفه‌ای، پیشگیری از بروز سوانح جاده‌ای، افزایش بهره‌وری حمل و نقل جاده‌ای، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای رانندگان و جایگاه آنان در جامعه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این آموزش‌ها برای رانندگان تازه کار و با سابقه به طور مستمر در شهرهای شهرکرد، فارسان، بروجن، کیار و لردگان برگزار می‌شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌ها با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی در سال گذشته، خاطر نشان کرد: سال گذشته نیز تعدادپنج هزار و 130 نفر از راننده‌گان در بخش حمل و نقل جاده‌ای اعم از بار و مسافر آموزش های  مربوطه را فرا گرفتند، که این تعداد شامل سه هزار و 120 راننده بدو خدمت باری، یک‌هزار و 20 راننده بدو خدمت مسافری، 750 نفر بازآموزی و 240 نفر رانندگان حین خدمت بودند.

به گزارش برنا، متون آموزشی این دوره‌های ایمنی نیز به گونه‌ای طراحی شده که برای عموم رانندگان جاده‌ای کاربردی و قابل استفاده باشد.