به گزارش برنا از شهرکرد؛ حبیب الله وفایی گفت: آموزش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی نقش مهمی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در نظام اداری دارد.

وی اظهار کرد: مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان دوره آموزشی فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن را برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی پیش بینی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این دوره آموزشی به مدت 6 ساعت برای مدیران و کارکنان این سازمان برگزار شد و مدیریت حجاب حواس پنجگانه در نظام اداری تشریح شد.

 وی ضمن تبریک روز ملی عفاف و حجاب تصریح کرد: عفاف و حجاب در جوامع اسلامی تنها یک ارزش انسانی نیست بلکه ارزشهای اجتماعی – فرهنگی آن جامعه نیز به شمار می آیند.