به گزارش برنا از شهرکرد؛ حمید ملک پور در این نشست، تخلیه آبهای زیرزمینی، عدم جایگزین شدن آب این منابع و کاهش نزولات آسمانی را از مهمترین مشکلات فرو نشست دشت شهرکرد عنوان کرد.

وی، اجرای طرح تغذیه مصنوعی دشت شهرکرد را به عنوان یکی از روش های مناسب جهت توقف روند منفی کاهش هر ساله آب های زیرزمینی این منطقه دانست.

ملک پور اضافه کرد: جلوگیری از پدیده نشست زمین، تعادل وضعیت آبخوانها، کنترل و مهار سیلاب ها و حفظ انرژی گرمایی زمین از مهمترین اهداف طرح تغذیه مصنوعی دشت می باشد.

فرماندار شهرستان شهرکرد خاطر نشان کرد: انتقال آب چند سد خاکی به این دشت، تزریق آب از طریق پروژه های انتقال آب، جمع آوری روان آب ها و بهینه کردن مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی از دیگر راهکارهای احیای دشت شهرکرد است.

گفتنی است؛ در دشت شهرکرد 816 حلقه چاه وجود دارد که از این تعداد470 حلقه،مربوط به چاه کشاورزی است