به گزارش برنا از شهرکرد؛  غریب، با اشاره به اینکه، استان چهارمحال وبختیاری با داشتن اراضی شیب دار ومتوسط بارندگی بالای 500میلی متر ،قابلیت کشت دیم گل محمدی رادارد افزود:یکی از شروط تولید گل محمدی با کیفیت بالا ،اختلاف دمای شب وروز است که گل محمدی تولید شده درسال گذشته استان چهارمحال وبختیاری با داشتن این شرط با کیفیت ترین گل محمدی درکشور شناخته شد.

وی ،اظهارکرد: برنامه ریزی لازم درجهت ارائه تسهیلات وافزایش تولید ونهایتاٌ راه اندازی کارگاهای عرق گیری انجام شده است.