به گزارش برنا از شهرکرد ؛  مهرداد قطره گفت: کاهش بارش‌ها در استان چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد و این استان به یک استان خشک تبدیل‌شده است.

وی اظهار داشت: بارش ها در سطح استان چهارمحال و بختیاری امسال نیز بسیار کاهش پیدا کرده است و این استان وارد نهیمن سال خشکسالی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی چهارمحال و بختیاری ۴۹۲.۸ میلی متر است که نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه حدود ۱۶درصد کاهش و نسبت به سال زراعی کامل حدود ۱۷ درصد کاهش بارندگی دارد.

وی بیان کرد: هم اکنون بسیاری از نقاط استان با مشکل کمبود آب مواجه شده است.