به گزارش برنا از شهرکرد ؛  بهروز امیدی گفت: این 3 پژوهش سرا در مناطق آموزشی فلارد، خانمیرزا و عشایر راه اندازی می شود.

وی، با بیان اینکه  پژوهش سراهای دانش آموزی با هدف تقویت پژوهش و حمایت از دانش آموزان برتر و کارآفرین فعالیت می کنند، ادامه داد: این اماکن، کارگاه کارآفرینی، آزمایش و خلق ایده های نو توسط دانش آموزان است.

به گفته امیدی؛ تابستان امسال 14 پژوهش سرای دانش آموزی استان، با ارائه خدمات پژوهشی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان مشارکت می کنند.