به گزارش برنا از شهرکرد ؛  نشست شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه های منطقه 6 کشور، فردا چهارشنبه 23 تیرماه در دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.

دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران ستاد حوزه پژوهش و فناوری و همچنین رؤسای پارک های علم و فناوری و مدیران کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در این نشست حضور می یابند.

دکتر محمد فرامرزی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد، بررسی و تبیین مسائل پژوهشی و فناوری، گزارش وضعیت علمی دانشگاه‌های منطقه 6، بررسی وضعیت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی، و بازدید از آزمایشگاه ها و پارک علم و فناوری استان را از مهم ترین برنامه‌های این نشست بیان کرد.