به گزارش برنا از شهرکرد ؛  حبیب الله وفایی گفت: واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی بر اساس ماده 27 قانون الحاق 2 و  اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد و در واقع روشی برای تسریع اجرا، تکمیل و بهره برداری از پروژه های زیربنایی ملی و استانی می باشد.

وفایی گفت: طرح ها و پروژه های جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری قابل واگذاری به بخش غیر دولتی خواهد بود.وی اظهار کرد: فروش تنها روش واگذاری پروژه های زیر بنایی نمی باشد. بلکه در این طرح روشهای مختلف مشارکت بخش دولتی به غیر دولتی همچون ساخت، بهره برداری  و انتقال- ساخت، انتقال ، پرداخت اجاره به سرمایه گذار- واگذاری امتیاز- مشارکت مدنی و سایر روشهای متناسب با پروژه قابل انجام است.

وی خاطر نشان کرد: حرکت به سمت توسعه پایدار در استان با مشارکت بخش غیر دولتی سریعتر خواهد شدو همچنین یک راهکار برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در استان خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری های لازم برای دستیابی به اهداف را در این زمینه خواهد داشت و امیدوار است دستگاههای اجرایی همه تلاش خود را در این زمینه به عمل آورند.

 گفتنی است ؛ دستورالعملها، راهنما و فراخوانهای این طرح در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نشانی الکترونیکی http://chmb.mporg.ir قابل بهره برداری است.