به گزارش برنا از شهرکرد ؛  مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت : نخستین  اطلاعاتی که وارد ذهن می شوند جزء ماندگار ترین های ذهن انسان است.

فرزاد رحیمی با تاکید بر تاثیرات نقش الگویی و تربیتی قصه ها بر کودکان و نوجوانان و احیای فرهنگ بومی محلی از جمع آوری قصه های فولکولوریک شهر شلمزار توسط اعضای مرکز فرهنگی هنری کانون در این شهر خبر داد.

وی با اشاره به اینکه قصه های دوران کودکی از ماندگار ترین نقش ها بر ذهن کودکان است گفت: الگوهای باستانی و شخصیتهای موثر در قصه ها و همخوانی قصه های بومی با آداب و رسوم و فرهنگ هر منطقه ای همانند سازی اخلاقی کودک  با شخصیتهای داستانی را در پی دارد و با عث رشد کودک می شود.

فرزاد رحیمی ایجاد تمرکز، زمینه سازی فضای ذهنی آرام در راستای یادگیری مطلوب و تجربه ی زندگی کودک در دنیای قصه ها را جزء  اهداف قصه گویی عنوان کرد.

 وی در این زمینه افزود: بر اساس این طرح قصه های بومی شهر از قصه گویان بومی، سالخوردگان و هر کسی که در این خصوص می تواند موثر باشد توسط اعضاءجمع آوری و تدوین می گردد که در این خصوص تا کنون  چندین متن قصه جمع آوری شده است، این قصه ها در کارگاههای قصه گویی خوانده می شود و علاقمندان به قصه گویی می توانند این قصه ها را قصه گویی نمایند .