به گزارش برنا از شهرکرد ؛ خدایار قاسم پور در نشست توجیهی این مسابقات افزود: سی و سومین مسابقات دو و میدانی دانش آموزان پسر و بیست وهفتمین مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر کشور در پیست تارتان مجموعه ورزشی شهدای اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی اظهار کرد: این دوره از مسابقات دهم تا بیست و هشتم مردادماه امسال در شهرکرد برگزار خواهد شد.

به گفته قاسم پور در برگزاری این دوره از مسابقات 132 تیم از سراسر کشور با یکهزار 453 دانش آموز، مربی، سرپرست، داور و ناظر برگزار می شود که در مقطع ابتدایی دختران 20 استان و پسران 25 استان و در مقطع متوسطه اول و دوم نیز پسران از 28 استان و دختران از 22 استان با هم به رقابت می پردازند.

وی اظهار کرد: در برگزاری این دوره از مسابقات کمیته های 13 گانه فنی، داوری، پذیرش و ثبت نام، اسکان، پزشکی، بهداشت، روابط عمومی و تبلیغات، مراسم و تشریفات، انتظامات، حمل و نقل، انضباطی، امورمالی، نظارت و ارزشیابی تشکیل شده است.