به گزارش برنا از شهرکرد؛ حبیب الله وفایی در ستاد درآمد استان گفت: از مجموع کل درآمدهای مصوب سال 1395 به میزان 2422 میلیارد ریال، طی چهارماهه اول سال جاری مبلغ 715 میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (561 میلیارد ریال) از رشد 27 درصدی برخوردار شده است.

وفایی گفت: طرح پژوهشی به منظور شناسایی راهکارهای موثر افزایش درآمدهای عمومی استان چهارمحال و بختیاری طی سالهای برنامه ششم توسعه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری تهیه شده به تصویب اعضا ستاد رسید. وی اظهار کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توجه به راهکارهای وصول درآمد در استان می بایست بر پایه مطالعات و پژوهش باشد.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی برای اجرای فعالیتها در راستای توسعه پایدار استان پشتوانه علمی و پژوهشی دارد و پژوهش بنیان توسعه پایدار است.