به گزارش برنا از شهرکرد؛ رقابت های پرورش اندام با شرکت 124 ورزشکار در 22 تیم از سراسر استان چهارمحال و بختیاری در سالن تختی شهرکرد برگزار شد.

در رشته بادی کلاسیک این رقابتها باشگاه نامجو الف با ۸۱ امتیاز اول، باشگاه نامداران با ۶۳ امتیاز دوم و باشگاه اکباتان با 29 امتیاز سوم شد.

در رشته فیزیک نیز باشگاه نامجو الف با ۷۵ امتیاز مقام اول، باشگاه نامجو ب با ۴۸ امتیاز مقام دوم و باشگاه المپیک لردگان با ۲۸ امتیاز مقام سوم را به دست آورد.

همچنین در رشته پرورش اندام باشگاه نامداران با ۱۰۴ امتیاز، باشگاه نامجو الف با ۷۹ امتیاز و باشگاه اکباتان با ۴۸ امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

به نفرات برتر هر وزن حکم و نشان قهرمانی و تندیس مسابقات و به باشگاه های برتر حکم و کاپ قهرمانی اهدا شد.